-

Instalatorstwo

Posiadamy uprawnienia:

Świadectwo Kwalifikacyjne Elektroenergetyczne w zakresie:

Obsługi, konserwacji,  remontów, i montażu z ograniczeniem do 20000 Volt

oraz

Świadectwo Kwalifikacyjne sieci Gazowych w zakresie:

Obsługi, kontrolno-pomiarowych,  konserwacji,  remontów i montażu  z ograniczeniem do 10KPa, odbiorniki gazowe powyżej 50kw.